hỏi« Back to Questions List

Hiện tại mình học xong kĩ sư co khí và cũng 36t rồi.Mình học xong 25 bài trong Minano.. Vậy mình muốn hỏi có đơn hàng nào phù hợp với mình không
Posted by newghostn5
Asked on June 16, 2018 6:00 pm